. .. .

 
   
   
   
   
   
   

. updated 4.25.04

 
 

 

                Mga Patakaran

Gawa ng maraming dumadayo o sumasali na nagmumula sa iba't ibang bansa, maging bata man o matanda, kinakailangan nating gumawa ng mga patakaran upang makakasiguro tayo na ang ating mga chatters ay malilibang sa oras habang sila'y nakasali at hindi makapagdudulot ng kabagutan o kapikunan


1.) Ingles o Nihonngo (Hapon) lamang ang maaring gamitin habang nasaloob ng chat room!

Marami po tayong mga bisita na nanggagaling sa ibat-ibang bahagi ng mundo na may ibat-ibang lingwaheng gamit. Upang makapagdulot ng pagkakaunawaan, isinakatupad namin na Ingles at Nihonggo (gamit ang alpabetong roman) lamang ang gagamitin upang magkaintindihan ng maayos.


2.) Ipinagbabawal ang pagtatanong o paghahanap ng lalaki, babae o maging mga Hapon.

Ang #japan channel ay hindi pick-up channel! Kung gugustuhin ninyong mag chat, magagawa ninyo iyon na hindi na kailangang magtanong o maghanap ng babae/lalaki o kahit anong bagay na walang katuturan! Ang mga tanong na ito ay hindi magandang pakinggan, kaya't mahigpit po naming itong ipinagbabawal.


3.) Walang maaring manghingi ng pagiging Operator o ng voice

Ang paghihingi nga Op o voice ay ipinagbabawal. Ang mga operator or OP sa channel ay siyang may "kusa" na pumansin sa mga taong mabubuti o may katuturan at sila na ang kusang magbibigay ng "+" bilang kapalit sa pagsunod o paggalang na ipinapakita. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kayo ay palaging mabibigyan ng "+", kaya't huwag kayong malungkot o madismaya kung kayo ay nagchacaht at walang "+".Dahil walang pagkakaiba ang kakayahan ng ordinaryong nagchachat sa mayroong "+". Ang mga taong ngangungulit sa paghingi ng OP/+v ay hindi bibigyan ng pansin at hindi magtatagal at matatanggal kayo sa channel, kaya'y ikinabubuti na tayo'y sumunod sa patakaran na ito.


4.) Walang magtatanong ng ASL o magpapatranslate ng kahit na anong salitang dayuhan at iba pang mga bagay na walang kabuluhan.

Maaring makipagchat kayo sa mga taong nasa anong mang gulang, lalake man o babae.
Maraming tao ang sumasali sa channel na nagpapatranslate ng mga salita na galing sa anime o anumang pinagmulan, at kadalasang hindi man lamang marunong bumati at ito ay hindi magandang "etiketa" sa internet maging sa personal. Kadalasan ng mga sumasali ay upang makapagchat at hindi manghingi ng "translation" . Maraming "websites" na nagbibigay serbisyo tulad ng pag translate at walang duda na mas mahusay kung iyon ang gagamitin. Maari ninyong tingnan sa aming mga "links" bilang halimbawa. Iba pang mga walang katuturan ay yung mga nagpapasali sa ibang channel, mga automatic na scrips at iba pa…


5.) Mahigpit na ipinagbabawal ang mga bastos at pag bibigay patalastas/channel ukol sa kabastusan

Maraming nagchachat na nabibilang sa iba't ibang gulang, may mga kabataan na aming sinusubaybayan. Ang mga taong bastos ay matatanggal sa channel at mahigpit na hindi papapasukin..


6.) walang magpopost ng mga URL/emails/numero ng telepono/id para sa ibang network at iba pa.

Ang #Japan Channel ay hindi channel para sa pagpapatalastas, at kung kayo'y magpapatalastas, kayo'y mabibigo at patatalsikin. Ito ay kailangan dahil maraming mga "spammers" na sumasali sa channel. Kung gugustuhin ninyong tulungan ang isang chatter sa pamamagitan ng URL o maging ano man, maaring magchat kayong dalawa ng pribado upang makaiwas sa abala at pagsuway sa mga patakaran…
Para masubaybayan ang mga chatters, hindi namin binibigyan ng pahintulot na ipost ang mga emails, numero ng telepono o mga id para sa ibang networks katulad nalang ng friendster o iba pang "dating sites".
.

7.) BAWAL ang bots/clones/scripts

Kapag ikaw ay magchachat, isang IRC-client lamang ang pinahihintulutan. Hindi na kailangan pa na mag join ka ng channel na may bots o clones.


Gusto lamang po naming ipaalam sa inyo na ang mga OP sa japan ay hindi nasisiyahan na mag KICK o BAN sa channel, ngunit ang channel na ito ay palaging binabaha ng mga bots, may mga spam at iba pang mga walang katuturan na "links" na magdudulot ng bagay na walang kabuluhan. Kami ay tao rin lamang na talkagang maaring magkamali. Kung kayo ay sadyang naalis sa channel na hindi ninyo alam ang dahilan, paki siguraduhin sa inyong "kick msg". Kung kayo ay nakick oh na ban na hindi sinasadya, wag manghinayang na I-msg. At aming gagawin ang aming makakaya upang kayo ay maibalik sa channel sa pamamagitan ng mga aktibong OPs. Salamat! Sana'y masunod ninyo ang aming simpleng mga patakaran! ;-)


 
Many thanks to honylette for this translation and bloodberry_circuit for support!